இனிமை தரும் காத்திருப்பு..!

இனிமை தரும் காத்திருப்பு..!
******************************************
அதிகாலை
அன்பானவனை
பணிக்கு அனுப்பி 
விட்டு
எது பிடிக்கும்
எது பிடிக்காது
என பார்த்து பார்த்து
ஓடி ஓடி சுவை
பார்த்து சமைத்து
அடிக்கடி ஜன்னலோரம்
ஓடிச் சென்று
ஏக்கம் நிறைந்த
விழிகளோடு
மணாளனை
எதிர்பார்த்து
ஏமாற்றங்களுடன்
திரும்புவதும்
விரும்புவதுமான
அன்றைய
காலங்கள்.....!
இன்றைய
நவீன உலகில்
கலைக்கப் பட்டு
உலைக்கப் பட்டு
நிலைகுலை பட்டு
எல்லாமே பட்டுப்
போன வாழ்வில்
பிடிப்பின்றி
சீரழிவோர்
பலராகிப்
பந்தங்கள் பாசங்கள்
பண்பு பரிவு என
எல்லாம் தொலைந்து
முகங்களின் தரிசனம்
அற்று. அமைதியிழந்து
முகநூலுக்குள் முடங்கி
நேரங்கள் தொலைத்து
வீண் சிக்கல்கள்
சீரழிவுகள் என
புலம்பெயர் வாழ்வில்
புதுவித அத்தியாயம்
எழுதும் நிலையில்
நம்மவர்
அலைகின்றனர்..!
                                                                                                              6.10.2015
                                                                                                           thayanithy.thambiah
Thank you for visiting my website. எமது மின்னஞ்சல் முகவரி ajayvideoworld@gmail.com ஆகும். ஏதாவது தகவல்கள், விசாரணைகளுக்கு நீங்கள் இந்த மின்னஞ்சல் மூலமாகத் தொடர்பு கொள்ளலாம். கீழே உள்ள முகப்புத்தக இணைப்பை லைக் செய்து எங்களையும் உங்கள் உறவாக உங்கள் முகப்புத்தகத்தில் இணைத்தக் கொள்ளுங்கள்.இந்த இணையத்தை மற்றவார்களுக்கும் பகிர்ந்து எமக்கு உற்சாகத்தைத் தாருங்கள்.சமூகத்திற்கு ஒவ்வாத தகவல்களை நாம் தந்தால் அதனை நிச்சயமாக எமக்குச் சுட்டிக் காட்டி எம்மை வழிநடத்துங்கள்.