தேடல் ஒன்றே உயர்வானது..!

தேடல் ஒன்றே உயர்வானது..!
********************************************
ஏடும் எழுத்தாணியும்
உன் வசமானது.
பாடும் பொருளும்
உன் ஊற்றாகட்டும்.
சாடும் உமக்கான
அடக்குமுறைகளை
அடுக்கடுக்காய்
எடுத்து வாரும்.
கூடும் உம்மவருடன்
அவர்களையும்
இனம் கண்டு
ஆற்றலுக்கு நீரே
அளவுகோலாகிடும்
நான் நீ என்ற
பேதமை நீக்கி
சீதாதணப் பேய்
தொட்டு! சீர் கேட்கும்
மணாளன் வரை
மனப்பை கிளியக்
கூவும். அசட்டை
ஆக இருந்தால்
அவன் சட்டைப்பையைக்
கிளியும். உனக்கும்
எனக்கும் எந்தவகையில்
குறைச்சல் என்று
குளப்பும். உன்னால்
ஒரு பிள்ளை பெறும்
தகுதி இருக்காவென
தரம் பிரியும். ஒரு
பெண்ணால் ஆக்கவும்
அழிக்கவும் முடியுமென
முழங்கும்..!தேடல்
ஒன்றே உயர்வானது
காலம் உமதாகும்
அழுவதும் தொழுவதும்
விரையம் எண்றெண்ணி
விடியலைக் கையில் எடும்.
                                                                                                                     15.10.2015

                                                                                                                 thayanithy.thambiah

Thank you for visiting my website. எமது மின்னஞ்சல் முகவரி ajayvideoworld@gmail.com ஆகும். ஏதாவது தகவல்கள், விசாரணைகளுக்கு நீங்கள் இந்த மின்னஞ்சல் மூலமாகத் தொடர்பு கொள்ளலாம். கீழே உள்ள முகப்புத்தக இணைப்பை லைக் செய்து எங்களையும் உங்கள் உறவாக உங்கள் முகப்புத்தகத்தில் இணைத்தக் கொள்ளுங்கள்.இந்த இணையத்தை மற்றவார்களுக்கும் பகிர்ந்து எமக்கு உற்சாகத்தைத் தாருங்கள்.சமூகத்திற்கு ஒவ்வாத தகவல்களை நாம் தந்தால் அதனை நிச்சயமாக எமக்குச் சுட்டிக் காட்டி எம்மை வழிநடத்துங்கள்.