ஏங்க.. என்ன ஆச்சு இப்போ..?

ஏங்க.. என்ன ஆச்சு இப்போ..?

 
 
 
 
 
தரகரே.. நீங்க பெரிய விஷயத்தை மறைச்சுட்டீங்க.. இப்படி
செய்யலாமா..?
ஏங்க.. என்ன ஆச்சு இப்போ..?

பொண்ணு அஞ்சரை அடி உயரம்ன்னு சொன்னீங்க.. சரி.. மூணு அடி அகலம்ன்னு சொன்னீங்களா..?

Thank you for visiting my website